Få skarpere priser på dine indkøb og aflæs det direkte på bundlinjen!

VALPRO lægger en klar strategi for indkøbet og ved at arbejde taktisk med udførelsen forbedrer VALPRO konkurrenceevnen hos små og mellemstore industrivirksomheder.

De fleste virksomheder har en salgsstrategi.

Kunderne er segmenteret og der er en klar strategi for udvikling og for hvilke områder og markeder der skal sættes ind overfor.

Det skaber – uden tvivl – øget omsætning og vækst!

Med væksten følger naturligvis en øget indkøbsvolumen og antallet af leverandører stiger.

Så nu er spørgsmålet?

Har din virksomhed også indkøbsstrategi? Eller er det blot disponering og løbende forhandlinger..?

Uden indkøbsstrategien taber du lige nu penge på bundlinjen.

En klar strategi skaber – uden tvivl – overblik, synlige og målbare resultater!

VALPRO SKABER ØGET VÆRDI I DIN VIRKSOMHED GENNEM BEDRE INDKØB

wtfdivi014-url2

Strategisk indkøb

Gennem indsigt i og overblik over jeres indkøbsdata, sikrer vi os at vi forstår jeres og jeres leverandørers forretning.

wtfdivi014-url3

Taktisk indkøb

Når strategien er lagt, driver VALPRO planen blandt andet gennem forhandlinger med og udvælgelse af leverandører.

wtfdivi014-url4

Operationelt indkøb

Når vi forhandler på vegne af din virksomhed, har vi alle muligheder for at opnå endnu bedre priser og betingelser.

wtfdivi014-url5

Øget konkurrenceevne

+10% besparelse
Bedre leveringsbetingelser
Bedre betalingsbetingelser
Øget overskud

Jeg tror på, at VALPRO kan finde væsentlige besparelser hos de fleste produktionsvirksomheder med en omsætning på 25 – 500 mio. kr.

Jens Andresen

Danitech Production

Dan går op i at vedligeholde en god relation til både os og til de leverandører han er i dialog med på vores vegne.

Per Lyngaa

Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S

VALPRO har trænet vores indkøbere fra et operationelt til et taktisk og strategisk niveau.

Morten Nordli

Eltronic

"I løbet af det første år med VALPRO har vi sparet 10 % på råvareindkøb"

Jens AndresenDanitech Production