+45 5193 3162 dan.rohde@valpro.dk

VALPRO har trænet Eltronics indkøbere til at arbejde mere strategisk

Hos Eltronic Production Systems har indkøbet tidligere kørt primært operationelt, og det har været et ønske at professionalisere arbejdsgangen hen imod en mere strategisk tilgang.
Vi havde i afdelingen et ønske om at købe bedre og klogere ind for at opnå flere konkurrencefordele
Morten Nordli

Direktør , Eltronic

Eltronic er et stort hus med flere afdelinger, som ikke alle har en egentlig indkøbsfunktion. Det var blandt andet tilfældet hos Eltronic Production Systems, hvor Morten Svendsen er Vice precident (VP).

”Vi havde i afdelingen et ønske om at købe bedre og klogere ind og opnå flere konkurrencefordele. Her gjaldt det ikke om at finde et quick fix ved at hente en konsulent ind til at løse en opgave, men i stedet at finde en, der løbende kan undervise og coache afdelingens medarbejdere,” forklarer Morten Svendsen , VP i Eltronic Production Systems.

VALPRO har med Dan Rohde i spidsen fungeret som mentor for organisationens medarbejdere ved både at deltage i forhandlinger med leverandører og ved at coache og undervise medarbejderne i basale indkøbsfunktioner, herunder udbudsproces og forhandlingsteknik, så de efterhånden selv kan køre indkøbet både taktisk og strategisk.

“En af VALPROs absolutte styrker i forhold til at hjælpe en indkøbsafdeling som vores med at opnå bedre resultater, er Dan Rohdes store erfaring med både operationelt og strategisk indkøb. Han har et stort kendskab til hvilke leverandører, der findes på markedet inden for forskellige produkttyper, og han forstår at behandle og kommunikere respektfuldt med leverandører, så han ikke lukker nogle døre på vores vegne, når han vælger nogle fra,” siger Morten Svendsen.

Morten Svendsen fortæller, at medarbejderne tog meget positivt imod Dan Rohde, der udviste stor respekt og forståelse for Eltronics arbejdsgange og -metoder.

Resultatet af VALPROs indsats hos Eltronic har både kunnet ses økonomisk, hvor der er blevet hentet gode besparelser samt på medarbejdernes efterfølgende kompetenceløft i indkøbet.

Kontakt Morten Svendsen Nordli på mail msn@eltronic.dk for svar på spørgsmål til samarbejdet.