+Vi tilbyder

– høst gevinsterne ved strategisk indkøb

Strategisk indkøb

Vi er specialister i strategisk indkøb. Vi ved, hvordan du kan spare penge – og hvordan du samtidig kan få bedre overblik og minimere din risiko.

Vi analyserer jeres setup, og får overblik over, hvad I køber ind fra hvem og hvordan. Så identificerer vi, hvor I kan spare og sikre en stabil levering.

%

Min. besparelse ved strategisk sourcing

%

Gns. besparelse for VALPRO's kunder

%

Min. besparelse ved strategisk sourcing

%

Gns. besparelse for VALPRO's kunder

Strategisk indkøb

Ved at skifte fra operationelt til strategisk indkøb, kan indkøb bidrage til meget mere end bare at skaffe varer hjem. Det handler om at sikre leverancer i fremtiden, og få de til enhver tid bedste priser.

Blandt andet via en skarp leverandørportefølje, dels ved at se indkøbet i et længere perspektiv, hvor det ikke kun handler om den enkelte ordre.

Vi hjælper med at kortlægge jeres nuværende setup, og dernæst lægge en plan for jeres strategiske indkøb. Vi hjælper også med at organisere indsatsen bedst muligt fra ledelse til sammensætning af teamet.

#strategiskindkøb #ledelse #organisering

Kompetenceudvikling

Indkøb er en af de afdelinger med det største potentiale. Selvom det alt for længe er fløjet under radaren, er der nu et gryende fokus på de muligheder, der ligger i strategisk indkøb.

Ikke kun omkring besparelser, men også med henblik på værdiskabelse, kundetilfredshed, partnerskaber og risikominimering. Men det kræver nye kompetencer…

Vi hjælper med at løfte hele indkøbsfunktionen op på strategisk niveau, hvor både ledelse og medarbejdere tænker og handler strategisk indkøb.

#strategiskindkøb #lederudvikling #teamtræning

Abonnement

Det kræver tid og erfaring at drive en strategisk indkøbsfunktion, og det kan være svært at finde og fastholde de rigtige kompetencer til den rigtige løn.

Samtidig risikerer indkøb at blive mere drift end strategi, når hverdagens opgaver hober sig op. For så er der ikke tid til at tænke langsigtet.

Derfor tilbyder vi at drive både det strategiske og taktiske indkøb, så I kan fokusere på de daglige indkøb. Vi hjælper med at sikre besparelser, skabe et godt kontraktligt fundament, forbedre vilkår og minimere risici.

#strategiskindkøb #abonnement #drift

Projektledelse

Ønsker du at stille skarpt på et konkret projekt, men mangler du kompetencer og tid, kan vi hjælpe.

Vi løser konkrete alle slags indkøbsrelaterede projektopgaver, både de afgrænsede og de fortløbende – og både på kort og lang sigt.

Vi hjælper med at finde konkrete besparelser ved fx at source råvarer og komponenter, som ingen andre kan finde, optimere jeres portefølje af leverandører eller gennemgå jeres kontrakter med henblik på at sikre jer bedre betingelser for levering, betaling og ansvar mv.

#besparelsesprojekter #leverandøroptimering #kontraktforhandling

+ sådan gør vi

Afhængigt af opgavens omfang angriber vi den på mange niveauer. Grundlæggende handler strategisk indkøb om at gennemgå følgende faser.

^
Trin 1

Analyse

  • Vi afdækker alle relevante data i hele værdikæden inkl. råvarer, materialer, komponenter, leverandører, transport, kontrakter og diverse betingelser
^
Trin 2

Strategi

  • Baseret på analysen får du en anbefaling til, hvordan I bedst kan styrke jeres strategiske indkøb baseret på nøglekategorier og -produktgrupper
^
Trin 3

Udbud

  • Med overblik over hvad I køber ind hos hvem og til hvilken pris sender vi et samlet udbudsmateriale til nuværende leverandører samt yderligere 1-2 andre
^
Trin 4

Forhandling

  • Baseret på responsen herfra giver vi en anbefaling til den optimale leverandørportefølje, og forhandlinger med udvalgte leverandører påbegyndes
^
Trin 5

Aftaler

  • Vi hjælper med at sikre de bedst mulige aftaler med alle relevante leverandører, ligesom vi forhandler alle øvrige betingelser på plads inkl. betaling, levering og risiko
^
Trin 6

Drift

  • Nu er der basis for en mere struktureret tilgang til det daglige indkøbsarbejde. Her hjælper vi med både sparring, drift og styring af indkøbsfunktionen

Skal vi tage en snak?

Udfyld felterne til højre og send – så tager vi fat i dig hurtigere, end du kan nå at sige strategisk sourcing

"I løbet af det første år med VALPRO har vi sparet 10% på råvareindkøb"

Jens AndresenDanitech Production