+45 5193 3162 dan.rohde@valpro.dk

MSSP har fået bedre struktur over indkøbet

En pæn besparelse på indkøbssummen, optimeret levering og generelle forbedringer af betalingsbetingelser er nogle af de resultater Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning (MSSP) har opnået gennem et projekt med VALPRO som samarbejdspartner.

Hos Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning (MSSP) har indkøb indtil for ganske nylig været noget, der primært foregik fra dag til dag og i ordets bogstavelige forstand handlede om at købe de varer ind, man måtte mangle for at producere og levere et produkt til en kunde.

Der blev tænkt mindre i det samlede indkøb på årsbasis, ligesom der ikke var ressourcer til at gå aftalerne med leverandørerne efter i sømmene for at se, hvor der kunne optimeres.

Det var derfor ikke svært at blive enige med VALPRO om at forsøge netop at optimere på det samlede indkøb af råmateriale på et af virksomhedens projekter i Kina, og da dette viste gode resultater er samarbejdet siden blevet udvidet til flere projekter.

Det er vigtigt at være opmærksom på, når du hyrer en konsulent, at det er en der vil opføre sig ordentligt og med respekt for din virksomhed både internt og eksternt.
Per Lyngaa

CEO, Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning

Bedre indkøbsaftaler har sikret salgskontrakter

Gennem samarbejdet har MSSP opnået konkurrencedygtige indkøbspriser, hvilket har resulteret i både sikring af nye salgskontrakter, bedre dækningsbidrag samt en mere stabil leveringssituation med flere leverandører.

Efter projektet på råmateriale er samarbejdet fortsat på yderligere projekter omkring optimering af råvareindkøb på tværs af MSSPs fabrikker.

“Som underleverandør er det små parametre der afgør, hvor godt vi klarer os i konkurrencesituationen. Det er en presset branche i dag. Der er ikke plads til den store avance, og samtidig er der en forventning om, at man hele tiden sparer. Vi skal helst komme med den rigtige løsning både pris- og tidsmæssigt første gang, hvis vi skal have ordrerne hjem. Bliver vi ved at gøre som vi plejer, så ender vi med at tabe markedsandele,” forklarer Per Lyngaa, administrerende direktør ved MSSP.

Formålet med at indgå samarbejdet var fra MSSPs side at få nogle alternativer til de aktuelle leverandører af det stål, der bruges til konkrete produkter. Det indledende projekt varede ca. tre måneder inkl. koncept, struktur, forhandlinger med mulige leverandører og involvering af virksomhedens medarbejdere i Kina og Danmark.

Langvarig sparringspartner for egne medarbejdere

Netop den tætte involvering af medarbejderne i begge lande satte MSSP stor pris på, og også de involverede leverandører var meget tilfredse med VALPROs ageren i projektet.

VALPRO trådte ind i det første projekt og lavede en struktur over det samlede indkøb, herunder indkøbsvolumen, antal leverandører, indkøbspriser, leverings- og betalingsbetingelser mv. og involverede løbende MSSPs medarbejdere i processen.

“Dan (Rohde, red.) indgår meget positivt med vores interne medarbejdere og tager dem med i processen, så de undervejs selv lærer at tænke mere taktisk og strategisk, hvilket er mindst lige så vigtigt som de resultater, han skaber for os,” forklarer Per Lyngaa og fortsætter:

Det er vigtigt for os, at VALPRO og Dan ikke blot går ind som konsulent og udfører et stykke arbejde og så forsvinder igen. Det er vores ambition, at vores medarbejdere med tiden selv kan køre indkøbsprocessen med sparring fra VALPRO.”

God relation til markedets leverandører

En af de betænkeligheder, Per Lyngaa kunne have i forhold til at tage en konsulent ind, var personens måde at træde ind i virksomheden på i relationen til såvel interne medarbejdere som leverandører.

Det er vigtigt at være opmærksom på, når du hyrer en konsulent, at det er en, der vil opføre sig ordentligt og med respekt for din virksomhed både internt og eksternt over for eksempelvis leverandører og lukke døre på en måde, så de kan åbnes igen. Dan har arbejdet og forhandlet med mange store leverandører i mange år, så det har han helt styr på, siger Per Lyngaa.

MSSP er underleverandør og er specialiseret i spåntagende arbejde.

Kontakt Per Lyngaa på mail pel@mssp.dk for svar på spørgsmål til samarbejdet.

Cases

Råmaterialeprojekt på rustfrit stål for kunde i Kina
Opnået konkurrencedygtige indkøbspriser med henblik på sikring af salgskontrakt samt stabil leveringssituation med flere leverandører.

Resultater:

 • Bedste markedspriser sikrede salgskontrakt
 • Råmaterialeaftale justeres med salgspriser
 • Flere leverandører til samme materiale sikrer stabil forsyningskæde
 • Balancering af betalingsbetingelser og logistikløsning ift. kundeaftale

Råmaterialeprojekt for MSSP Letland på stål, rustfrit stål og aluminium
Gennem konsolidering af leverandørbasen var formålet at sikre bedre priser, betingelser samt optimering af ordre- og faktureringsflow for MSSP Letland.

Resultater:

 • Opnået en besparelse gennem konsolidering af leverandørbase
 • Optimeret fragt
 • Styrket leveringssikkerhed med dual sourcing og konsolidering af leverandørbase fra 11 til 5 leverandører
 • Forbedring af betalingsbetingelser
 • Reduktion af administrationsomkostninger og forbedring af ordre- og fakturaflow
 • Stabilt dækningsbidrag, da kontrakt på indkøbspriser understøtter kontrakt på salgspriser

Optimeringsprojekt for forbedring af årsresultat og cash flow
Større indkøbsanalyse gav dataindsigt og struktur, hvorefter VALPRO identificerede besparelser, optimering af betalingsbetingelser og logistikaftaler samt forbedret leveringsevne i forhold til mitigering af risiko

Samarbejde i forhold til generel håndtering af strategisk og taktisk indkøb
Efter optimeringsprojektet er samarbejdet fortsat, og VALPRO arbejder nu som ekstern indkøbspartner. For at sikre forbedret konkurrenceevne for MSSP arbejder vi på forskellige initiativer omfattende bl.a.:

 • Forbedret dataindsigt og struktur for at sikre det rette analytiske fundament for indkøbsarbejdet
 • Fokuseret indsigt ift. identificering af værdiskabende aktiviteter (besparelser, forbedret leveringsevne, forbedret kvalitet mv.)
 • Projektledelse på alle indkøbsprojekter
 • Råmateriale index opdatering og samarbejde med salg i forhold til salgsprisaftaler
 • Balancering af betalingsbetingelser mellem leverandører og kunder
 • Aktiv leverandørinvolvering ved afgivelse af kundetilbud for at sikre bedste priser og betingelser
 • Identificering og mitigering af risikoelementer i forsyningskæden samt balancering af cash flow
 • Forbedring af leverandørperformance gennem konsolidering hos færre, bedre leverandører