+45 5193 3162 dan.rohde@valpro.dk
Hvad nu hvis Indkøb kunne spare en masse omkostninger og samtidig mindske afhængigheden af kritiske leverandører? Hvad nu, hvis Indkøb kunne bidrage til virksomhedens strategiske mål og samtidig kunne være med til at udvikle nye og mere bæredygtige produkter? Hvad nu hvis Indkøb kunne sikre hurtigere levering og samtidig minimere risikoen for produktfejl?

Hvis du synes, ovennævnte lyder spændende, har vi godt nyt til dig. Indkøb kan nemlig så meget mere end bare bestille varer, købe ind og betale fakturaer. Indkøb er og bør være en strategisk funktion, der bidrager til besparelser, leveringssikkerhed, produktkvalitet, innovation og bundlinje. Helt overordnet kan Indkøb bidrage på tre niveauer med i alt 7 konkrete indsatsområder…

Kommercielt fokus: De lavthængende frugter

På det kommercielle niveau handler det om leverandørstyring, bundling og sourcing. Førstnævnte handler om systematisk at evaluere sin leverandørbase: Har vi de rigtige leverandører, eller er der relevante alternativer, vi har overset? Her skal der sammenlignes priser og forhandles af flere runder – evt. ved brug af e-auktioner hvis muligt og relevant.

Bundling handler om at koordinere indkøb på tværs af organisationer og geografiske områder, og kræver også nye forhandlinger samt tværgående kontrakter, der kan sikre stordriftsfordele.

Sourcing er sidste punkt. Her er målet at nedbringe omkostningerne ved at finde de bedste og billigste leverandører gennem afdækning af markeder og økonomiske trends. En mulighed er fx at source og udvikle leverandører fra lavtlønslande.

Proces fokus: Arbejd smartere og spar penge

Her drejer det sig om efterspørgselsstyring og procesoptimering. Efterspørgselsstyring handler om evnen til at forecaste gennem proaktiv planlægning af indkøb på tværs af afdelinger. Det kræver, at prissensitiviteten i markedet afdækkes, ligesom det selvfølgelig gælder om at købe ind, hvor det er billigst, samtidig med at efterspørgslen balanceres, så risikoen spredes ud.

Procesoptimering handler om at afdække og optimere de operationelle grænseflader internt og eksternt, ligesom indkøbsprocesserne skal optimeres kommercielt og administrativt. Også logistik kan optimeres med henblik på mulige kvalitetsforbedringer.

Teknisk fokus: Gentænk hele værdikæden

Det sidste niveau omfatter redesign og eventuel outsourcing. Da det er det mest gennemgribende punkt, er det også det sværeste at gennemføre på kort sigt. Til gengæld er det her, de potentielt største gevinster ligger gemt.

Redesign handler om at gentænke produkt og produktion med henblik på at reduce omkostninger uden at gå på kompromis med kvalitet eller kunder. Dernæst drejer det sig om at standardisere på tværs af produkter og projekter for at minimere antallet af delkomponenter.

Make or buy handler om at vurdere, om det er bedst at købe eller selv producere. Evaluér nøje muligheder for in- og outsourcing, ligesom potentialet ved egen eller outsourced produktion skal afdækkes og vurderes baseret på faktiske omkostninger, produktivitet, kvalitet og time-to-market.