+45 5193 3162 dan.rohde@valpro.dk

Den globale Covid 19 pandemi har sammen med klimakrisen, krigen i Ukraine og de mange globale spændinger skabt en situation, hvor mange råvarer er blevet knappe ressourcer. Og kan de skaffes, er de steget voldsomt i pris, ligesom både forarbejdning og fragt – hvis du overhovedet kan finde ledig kapacitet. Bare se leveringstiden på nye el-biler, hvor microchips har måneders leveringstid.

Derfor er råvaremarkedet lige nu præget af knaphed på råvarer og komponenter, stigende priser og lang leveringstid. Samtidig stiller det øgede fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling store krav til, at du er kritisk omkring både valg af råvarer, forarbejdning og transport. Og her gør EU’s importkvoter og de stigende energipriser det ikke nemmere.

Sælgers marked

I november 2021 var producentpriserne godt 30% højere end året før, mens importpriserne var steget med 14%. I samme periode er energipriserne for danske producerende virksomheder steget med 9,5 mia. kr. fordelt på naturgas (491%), el (305%), kul (103%) og olie (43%). Og siden den 24. februar er de steget endnu mere. Det presser indtjening og likviditet, hvor de fyldte ordrebøger dog luner. Hvis bare vi kunne producere…

For mange virksomheder oplever i dag en ordrehorisont på 3-8 måneder, og i udvalgte brancher oplever selv trofaste kernekunder leveringstider på op til 1 år – selv på eksisterende komponenter. Og det gælder stadig, at dem, der betaler mest, får højeste prioritet…

Hvad koster hvad?

De lange leveringstider og højere priser lægger et kæmpe pres på danske SMV’er, hvor specielt evnen til at styre indtjeningen ved blandt andet at lade de øgede indkøbspriser slå igennem på salgspriserne, kræver overblik og transparens. Netop her spiller både Finans og Indkøb helt centrale nøgleroller.

Specielt Indkøb kan aktivt bidrage ved at bryde de konkrete prisstigninger ned i underkategorier. Hvor meget er priserne reelt steget, og hvilke dele af værdikæden står for hvad? Det giver gode kort på hånden, når der skal forhandles, men det åbner også op for nye overvejelser om, hvorvidt det er relevant at udskifte eller finde nye leverandører.

Nye muligheder

Derfor er den vigtigste disciplin for Indkøb lige nu evnen til at kunne forecaste og booke kapacitet langt ud i fremtiden. For nogle har det betydet, at de er blevet meget bedre til at source og finde nye (strategiske) leverandører, hvilket igen har medført betydelige besparelser og andre gevinster i form af bedre kontrakter, betingelser mv.

Andre har valgt at redesigne deres produkter, så de bedre kan skaffe de nødvendige komponenter. Med det rette fokus kan det tilmed medføre, at produktet bliver mere bæredygtigt, ligesom det kan medføre omkostningsbesparelser i form af bedre udnyttelse af komponenter og produktion.

Nøglen er en analytisk tilgang til indkøb, et langsigtet perspektiv og evnen til at handle – uanset om det gælder udskiftning af leverandører, ændring af komponenter eller redesign af produkter.