+45 5193 3162 dan.rohde@valpro.dk

Vi lever i en historisk tid, hvor globale spændinger, store klimaudfordringer og Covid 19 sammen har skabt store globale udfordringer. Mangel på råvarer og kvalificeret arbejdskraft, begrænset kapacitet og stigende priser på råvarer og fragt er de mest synlige effekter, men også ændrede forsyningskæder, nye spilleregler, rentestigning samt fokus på verdensmål og compliance spiller afgørende ind. Virksomhederne er presset, og i centrum af det hele står indkøb.

Selvom indkøbsfunktionen burde spille en helt afgørende strategisk rolle i mange virksomheder, er det stadig en overset funktion i mange SMV’er. Her er det primære fokus stadig den daglige drift. Konsekvensen er, at virksomhederne går glip af et kæmpe potentiale med betydelige besparelser, bedre likviditet og dækningsbidrag samt markant mindre risiko – både ift. leverandører og kunder.

Indkøbet er nøglen

Mange håber, at 2022 bliver en tilbagevenden til en form for normal, men på trods af høj købekraft og bugnende ordrebøger, er det stadig svært at skaffe arbejdskraft, materialer og råvarer – og de stigende renter betyder højere omkostninger og priser. Ikke mindst på transport og energi.

Derfor er indkøb vigtigere end nogensinde. Fordi indkøb sidder med nøglen til at løse mange af de mest centrale udfordringer, virksomhederne lige nu sidder med – men også fordi indkøb fremover bør spille en langt større rolle for virksomhedens strategiske planlægning.

Både kort og langt lys

Hovedopgaven er at finde løsninger på de aktuelle og meget komplekse forsyningsmæssige udfordringer, samtidig med at indkøb tænker mere langsigtet for bedst muligt at forberede sig til det kommende købers marked. For her er vinderne de virksomheder, der er bedst forberedt!

Det handler blandt andet om at optimere indkøbet gennem strategisk sourcing og leverandørvalg, omkostningsreducering, brug af sikkerhedslagre, nedbringelse af risiko gennem fx øget fokus på kontrakter mv. For indkøb betyder nyes megatrend som simplificering, enkelhed og singularitet et større fokus på kortere forsyningskæder med tættere og mere lokale leverandørsamarbejder.

Det er nu!

Potentialet er kæmpestort, og det handler ikke bare om at løse de aktuelle udfordringer. Lykkes det at ændre ikke bare indkøbs, men hele ledelsens mindset er der markante langsigtede gevinster at hente. Gevinster der kræver, at indkøbsfunktionen bliver mere professionel.

Vinduet er åbent. Det er nu, indkøb for alvor skal bevise sit værd.